Oppussing av fasader i tre

Før vi starter arbeidet, vurderer vi alltid tilstanden på fasaden. Våre ansatte sjekker hvilken type oppussing det er behov for.
BUMA

Maling og oppussing
av fasader i tre

Hvis vi oppdager små sopp- eller algeangrep på fasaden, kan oppussingen bestå i vask med spesielle vaskemidler. Disse midlene dreper sopp og alger og etterlater en beskyttende film for å hindre at sopp og alger setter seg på treoverflaten på nytt. Under den innledende inspeksjonen, sjekker vi også hva som kan være årsaken til slike soppangrep; ofte er det lekkasje fra takrenne, i slike tilfeller anbefaler vi å bytte takrennene.

Hvis det imidlertid er sprekker og misfarginger på fasaden eller gammel maling som flasser av, er fremgangsmåten annerledes. Tilstanden til en fasade i tre med slike skader, vil bli verre og verre med tiden – vær og vind vil gjøre at treverket råtner, sprekker og enda mer maling flasser av. I dette tilfellet er det nødvendig med korrekt oppussing av fasaden. Slik oppussing er først og fremst basert på riktig undersøkelse av problemet, valg av passende materialer og et fagmessig utført arbeide.

Tjenesten omfatter også maling av vinduer og dører, blekk og beslag, slik at den oppussede fasaden får et helhetlig og løftet uttrykk. Vi utfører også snekkerarbeid, da det ofte viser seg ved oppussing at dette er uunngåelig for å kunne fornye fasaden. Metoden for maling av fasaden tilpasses forholdene – vi kan male for hånd eller sprøytemale.

Omfanget av arbeidene vi utfører:

  • rigge stillas

  • bruk av lift

  • vask av fasade

  • snekkerarbeid

  • maling av fasade - for hånd eller sprøytemale

  • maling av vinduer/dører

  • maling av blekk/beslag
  • utskifting av takrenner

Maling og oppussing av fasader og trappeoppganger

Er du eiendomsforvalter
og har flere spørsmål?
Kontakt oss!