Maling og oppussing av fasader

Før vi starter oppussing av en fasade, vurderer vi alltid dens tekniske tilstand.
BUMA

Maling og oppussing
av fasader

Vårt team av spesialister utfører en slik vurdering. Etter rigging av stillas, inspiserer de nøye hele fasaden for å oppdage alle steder der puss er løs og kan falle av, samt eventuelle mangler i pussen eller problemstillinger dypere i veggen. Før malerarbeidet påbegynnes, må løs puss eller mangler utbedres. Gjøres ikke dette, vil belegget falle av under maling eller på et senere tidspunkt, fasaden vil fortsatt være ureparert og dens tilstand vil forverres enda mer med tiden.

Etter å ha vurdert tilstanden til den fasaden og omfanget av arbeidet som skal utføres, utarbeider vi alltid en arbeidsplan. Vi gjør det for det første for å utføre alt arbeid i henhold til byggeskikk og produsentens anbefalinger, og for det andre for at forvalteren kan informere beboerne om arbeidene og tidsplanen. Våre malere, gipsere og murere er fagfolk som har jobbet i bransjen i årevis, noe som sikrer at oppussingen går problemfritt og fagmessig for seg. Vi er klar over at det er mange som jobber hjemmefra og at all støy kan være plagsomt, derfor sørger vi for at oppussingen av fasaden er så lite forstyrrende som mulig.

Ved maling og oppussing av fasader, renser vi også fasaden, utfører alt av mur- og pussarbeid, maler vinduer, dører, blekk og beslag, samt skifter vi ut takrenner. En slik helhetlig løsning, gir best resultat og har en langvarig effekt.

Omfanget av arbeidene vi utfører:

  • rigge stillas

  • bruk av lift

  • vask av fasade

  • murarbeid
  • pussarbeid

  • maling av fasade - for hånd eller sprøytemale

  • maling av vinduer/dører

  • maling av blekk/beslag

  • utskifting av takrenner

Maling og oppussing av fasader og trappeoppganger

Er du eiendomsforvalter
og har flere spørsmål?
Kontakt oss!