Maling og oppussing av trappeoppganger

Vi tilbyr fagmessig oppussing av trappeoppganger i bygninger som tilhører borettslag og sameier.
BUMA

Maling og oppussing
av trappeoppganger

Før vi starter oppussingsarbeid, vurderer vi den tekniske tilstanden til hver enkelt trappeoppgang. Vi sjekker om det er tilstrekkelig å male eller om det er nødvendig med en mer omfattende oppussing. Skader analyseres - eventuelle soppangrep, sprekker i veggene eller hull i gipsen, gulvets tilstand med mer kontrolleres. Etter en vurdering, presenterer vi for forvalteren en arbeidsplan før vi går videre til maling eller oppussing av trappeoppgangen.

Vi bruker materialer av høyeste kvalitet fra pålitelige produsenter som vi har samarbeidet med i mange år. Disse materialene er spesielt slitesterke da trappeoppganger daglig benyttes av mange mennesker i forbindelse med helt nødvendig forflytning mellom etasjene. Produktene som benyttes på gulv og vegger skal ha både passende estetiske egenskaper samt oppfylle kravene til slitasjestyrke.

Vi vet at oppussing av en trappeoppgang kan oppfattes som plagsom, derfor organiserer vi arbeidet vårt godt – vi jobber raskt, effektivt og nøyaktig, slik at oppussingen blir minst mulig belastende for beboerne. Vi forstår at leiligheter er privat sfære hvor folk skal kunne slappe av i fred og ro, så vi gjør vårt ytterste for ikke å forstyrre beboerne med støy.

Omfanget av arbeidene vi utfører:

  • sparkling

  • maling av vegger og tak

  • maling av vinduer, dører, lister, rekkverk o.l.

  • pussarbeid

  • snekkerarbeid

  • flislegging

  • legging av vinylgulv

Maling og oppussing av fasader og trappeoppganger

Er du eiendomsforvalter
og har flere spørsmål?
Kontakt oss!