Sparkling og tapetsering

BUMA

Tapetsering gir moderne vri til
en kjedelig vegg

Gjør underlaget klar

Den første fasen av ethvert tapetsering prosjekt er god forberedelse av en vegg. Dette er det mest kritiske trinnet for å få et perfekt sluttresultat. I starten skrapes det eksisterende lag med avflasset maling, gips eller gammel tapet. Deretter er det viktig å fylle eventuelle hull i overflaten. Det er også lurt å grunne underlaget før sparkling. Påføring av et strøk med primer gjør at lim suger jevnt, gir ikke problemer med heft og tapet fester seg ordentlig.

Sparkle nøye

Hele veggen må vare helt ren og støvfri, før man begynner å sparkle. Det er viktig å legge på minst to lag sparkel. Påføring av kun ett lag er ikke nok til å dekke eventuelle gjenværende hull. Det andre laget jevner ut overflaten slik at endelig resultat blir langvarig. For å unngå sprekker, la det første laget tørke helt før det andre påføres. Denne prosessen tar lengre tid, men det er verdt å vente.

Slipp riktig

Sliping hjelper å fjerne endelige ujevnheter og gir et skikkelig underlag for tapet. Sliping av vegg kan imidlertid være en arbeidskrevende prosess, og det er viktig å bruke riktige materialer for å sikre at oppgaven blir utført effektivt. Riktig sandpapir er avgjørende. Bruk av feil type sandpapir kan føre til skader på overflaten og ekstra sparkling. Hvilken type sandpapir som skal brukes til sliping avhenger av hvilken type overflate det jobbes med. Det er godt å begynne med grovere papir med 80- til 100-grit og fortsette med et sandpapir mellom 120- og 150-grit. Man må unngå sandpapir som er for grovt, da det kan skape dype riper som blir synlige gjennom det nye tapetet. Til slutt ta vekk av støv med en klut og litt vann, og vent til at veggen blir tørk.

Tapetsering

Når det kommer til tapetsering er presisjon helt avgjørende. En enkelt feil kan få katastrofale konsekvenser for utseendet til rommet.

Først påføres det godt tilpasset lim bak på en tapet og ventes til at det trekkes noen minutter. Tapetsering begynnes fra eventuelle dør eller vinduer. Pass på å kutte tapet presis og sette den opp slik at alle kanter er justert perfekt. Bruk tapetsletter til å fjerne alle luftbobler.

Ønsker du å sette opp ny tapet? La oss gjøre denne jobben.

Be om gratis befaring