Utskifting av takrenner

BUMA

Hvordan montere
takrenner?

Ta nøyaktige mål

Installasjon av takrenner er absolutt nødvendig ved bygging av et nytt hus. Dersom du renoverer et hus, må du også undersøke om takrenner er tette. Lekkasjer, ofte i skjøter, kan gi husskader som er svært dyre å reparere. Med å bytte gamle takrenner kan du spare både tid og penger.

Det er avgjørende å utføre nøyaktige målinger. Avstander og skråninger kan ikke overvurderes. Uriktige fall kan føre til vannsamlinger og lekkasje. Hvis du planlegger å installere takrenner på eiendommen din, bør du vurdere å søke profesjonell hjelp.

Viktig å få gode fall - plassering av avløp

Først og fremst må du bestemme hvor skal du plassere avløpet. Avløpet er det laveste punktet på takrenner, og det er betydelig å plassere det på riktig sted for å få vann bort fra huset. Du må ta hensyn til takets helning og terreng rundt eiendommen. Du må sørge for at nedløpsrør leder vannet bort fra fundamentet og ingenting forhindrer regnvannet å strømme effektiv.

Riktig plassering av nye kroker

Neste steg er å plassere rennekroker slik at vann rennes i god retning. Hellingen på en takrenne bør holdes på 3-5 mm per løpende meter for å sikre at vannet strømmer mot avløpet effektivt. Avstanden mellom krokene bør være opptil 60 cm, og det er viktig å plassere dem i riktig høyde. Hvis takrenner er montert for høy, kan det hende at vannet ikke når dem, noe som kan føre til sprut og potensiell skade på fasaden og området rundt huset.

Montering og vedlikehold av takrenner

Etter at krokene er på plass, er det på tide å montere takrennene. Installasjonen bør utføres i henhold til produsentens anvisninger. Du begynner med å montere endestykker på hver side av taket og så feste takrennene til krokene langs taket. Deretter må du kontrollere at de er godt festet for å unngå at de løsner i fremtiden. Hvis det er behov for å kappe takrennen, er det viktig å bruke riktig verktøy og å sikre at kuttet er jevnt og rent.

Husk om regelmessig rengjøring. Blader, mose og små grener kan føre til store skader. Det anbefales å sjekke takrenner og nedløpsrør to ganger i året: før og etter vinter.

Har du ikke lyst til å jobbe på en stige i store høyder? Ta kontakt med oss. Våre erfarne arbeidere skal utføre jobben effektivt og på en sikker måte.

Be om gratis befaring