Rigge stillas og bruk av lift

BUMA

Lift bruk og stillas
montering

Sikkerhet først

Stillas eller lift er et nødvendig utstyr for arbeid i store høyder. De gir en trygg og stabil plattform for arbeidere til å utføre sine oppgaver. Stige er noe håndverkere sjelden velger. Årsaken til dette er at risikoen for fall er alt for høy. Stillas må imidlertid settes opp og brukes med stor forsiktighet for å forhindre ulykker og skader også for tilfeldige forbipasserende mennesker. Det må også være sikret å bære verktøy og materialer uten noe hindringer. Det er derfor viktig å kontrollere jevnlig  tilstanden til stillasmaterialet og om det har skjedd noe setninger i grunnen. Dette gjelder særlig stillasgulv i tre, som kan bli utsatt for råte, korrosjon og sprekker. Alle som skal sette opp stillas må få opplæring som gjør dem i stand til å vurdere behovet for vedlikehold.

Jobben må utføres av et sertifisert firma

Det kreves at de som arbeider i personløfter eller benytter stillas tar ansvar for å ivareta sikkerheten ved arbeidet som utføres. En av de viktigste aspektene ved stillasmontering og bruk av lift er riktig opplæring av ansatte. Oppsetting prosessen krever kunnskap og erfaring, da den innebærer nøye montering av ulike komponenter i en bestemt rekkefølge. Godt gjennomført utførelse forhindrer fra ulykker som overbelastning, velting eller fall. Sertifiserte arbeidere er en investering i ansattes sikkerhet, kvaliteten på arbeidet som utføres og ikke minst økning i tillit til bedriften.

Bruk av riktig personløft eller stillas

Når det gjelder bygge- eller oppussingsprosjekter, er det avgjørende å velge godt egnet stillaser eller lift. Det er mange faktorer å vurdere når du velger utstyret, inkludert vektkapasitet, høydekrav og manøvrerbarhet. Feil utstyr kan ikke bare føre til skader av arbeidere, men også til kostbare prosjektforsinkelser. Vi anbefaler sterkt å bruke et profesjonell personell som skal gi deg verdifulle råd om riktig type og størrelse av utstyr som skal brukes på et spesifikt prosjekt.

Buma AS bruker ikke eksterne stillas leverandører. Vi har egne stillas og sertifiserte ansatte. Vurderer du oppusing i høyden? Vårt firma er et trygt valg.

Be om gratis befaring